Tworzymy oprogramowanie do obsługi uczelni wyższych, szkół, bibliotek i nie tylko!

Sprawny system informatyczny do obsługi uczelni to jeden z warunków jej prężnego rozwoju. System proDziekan to kompleksowe rozwiązanie wspomagające pracę uczelni! Został stworzony do usprawnienia pracy dziekanatu wyższej uczelni.

system proDziekan
obsługa studenta
 • informacja o toku studiów
 • informacja o ocenach
 • średnia ocen
 • wydruki (wszelkiego typu), m.in.: suplement, dziennik ocen, dyplom wszelkiego rodzaju zaświadczenia. Możliwość łatwego definiowania wydruków również w językach obcych (w szczególności suplement oraz dyplom oryginał i odpis również w cyrylicy) korespondencja seryjna
 • możliwość rozsyłania informacji studentom poprzez: wysyłanie e-maili, SMS
 • zestawienia (wszelkiego typu)
 • dane personalne
 • Oceny, rozliczenie punktów ECTS
 • Możliwość prowadzenia różnych grup: studenci, doktorancki, Studia podyplomowe, kursy
 • Prowadzenie dziennika korespondencji
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń
 • Przygotowanie danych do przekazania dokumentów do archiwum zakładowego, obsługi archiwum zakładowego. Integracja z AZAX (automatyczne przesyłanie danych do systemu AZAX)
sprawozdawczość
 • Automatyczne generowanie zestawień do GUS, między innymi do takich sprawozdań jak: GUS –S10, S-11, S-12.
 • Bardzo rozbudowane narzędzia pozwalające na uzgadnianie danych pomiędzy GUS a uczelnią
 • Połączenie z systemem POLon. Możliwość generowania plików XML do zaczytywania do systemu POLon
 • Automatyczne wczytywanie danych zbiorczych do systemu POLon
 • Bardzo rozbudowane narzędzia pozwalające na uzgadnianie danych pomiędzy POLon a uczelnią
 • Możliwość tworzenia i generowania dowolnych zestawień i raportów
 • Dowolne wydruki
rekrutacja
 • Prowadzenie pełnej kartoteki kandydata
 • Generowanie indywidualnego konta do wpłat, zaczytywanie wpłat z wyciągów bankowych oraz automatyczna identyfikacja wpłat
 • Wyliczanie punktów rankingowych wg różnych kryteriów
 • Komunikacja ze studentem poprzez automatyczne rozsyłanie e-mail lub SMS
 • Generowanie danych do zestawień statystycznych
 • Prowadzenie różnych grup kandydatów (kandydaci z Polski i zagranicy)
 • informacja o toku studiów
 • informacja o ocenach
 • średnia ocen
 • wydruki (wszelkiego typu), m.in.: suplement, dziennik ocen, dyplom wszelkiego rodzaju zaświadczenia. Możliwość łatwego definiowania wydruków również w językach obcych (w szczególności suplement oraz dyplom oryginał i odpis również w cyrylicy)
 • korespondencja seryjna
 • możliwość rozsyłania informacji studentom poprzez: wysyłanie e-maili, SMS
 • zestawienia (wszelkiego typu)
 • dane personalne
 • Oceny, rozliczenie punktów ECTS
 • Możliwość prowadzenia różnych grup: studenci, doktorancki, Studia podyplomowe, kursy
 • Prowadzenie dziennika korespondencji
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń
 • Przygotowanie danych do przekazania dokumentów do archiwum zakładowego, obsługi archiwum zakładowego. Integracja z AZAX (automatyczne przesyłanie danych do systemu AZAX)
 • Automatyczne generowanie zestawień do GUS, między innymi do takich sprawozdań jak: GUS –S10, S-11, S-12.
 • Bardzo rozbudowane narzędzia pozwalające na uzgadnianie danych pomiędzy GUS a uczelnią
 • Połączenie z systemem POLon. Możliwość generowania plików XML do zaczytywania do systemu POLon
 • Automatyczne wczytywanie danych zbiorczych do systemu POLon
 • Bardzo rozbudowane narzędzia pozwalające na uzgadnianie danych pomiędzy POLon a uczelnią
 • Możliwość tworzenia i generowania dowolnych zestawień i raportów
 • Dowolne wydruki
 • Prowadzenie pełnej kartoteki kandydata
 • Generowanie indywidualnego konta do wpłat, zaczytywanie wpłat z wyciągów bankowych oraz automatyczna identyfikacja wpłat
 • Wyliczanie punktów rankingowych wg różnych kryteriów
 • Komunikacja ze studentem poprzez automatyczne rozsyłanie email lub SMS
 • Generowanie danych do zestawień statystycznych
 • Prowadzenie różnych grup kandydatów (kandydaci z Polski i zagranicy)
finanse
 • Opłaty od studentów (wszelkiego typu)
 • Fakturowanie (również dla zewnętrznych kontrahentów opłacających)
 • Kontrolowanie kosztów wydziałów/zakładów
 • Koszt rodzajowe
 • Koszt kształcenia studenta
 • Planowanie wydatków/dochodów
 • Kontrolowanie kosztów i przychodów pojedynczych toków studiów
 • Jesteśmy w stanie zintegrować się z dowolnym systemem Finansowo-Księgowym
 • Obecnie jesteśmy zintegrowani między innymi z systemem ERP Egeria firmy Comarch oraz Symfonia firmy Saga
 • Obsługa płatności masowych (indywidualne konta do wpłat dla studentów)
 • Import wpłat z wyciągu z banku oraz automatyczna identyfikacja wpłat.
 • Wpłaty/wypłaty zewnętrzni kontrahenci
repozytorium prac dyplomowych
 • Wczytywanie do systemu prac dyplomowych zapisanych w każdym formacie
 • Automatyczne przesyłanie prac dyplomowych do Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
stypendia
 • Pełna obsługa wniosków stypendialnych
 • Kontrola formalna wniosków
 • Korespondencja ze studentem
 • Automatyczne generowanie decyzji stypendialnych
 • Listy rankingowe
 • Ewidencja składników dochodu rodziny studenta oraz wyliczanie średniego dochodu
 • Generowanie list wypłat stypendium (listy podstawowe, listy dodatkowe)
 • Obsługa zwrotów stypendium
 • Integracja z systemem Finansowo-Księgowym uczelni (np. z systemem ERK Egeria firmy Comarch)
 • Generowanie plików do zaczytania do systemu Finansowo-Księgowego uczelni
 • Generowanie plików do zaczytania do systemu bankowego
 • Generowanie zestawień do GUS
 • Opłaty od studentów (wszelkiego typu)
 • Fakturowanie (również dla zewnętrznych kontrahentów opłacających)
 • Kontrolowanie kosztów wydziałów/zakładów
 • Koszt rodzajowe
 • Koszt kształcenia studenta
 • Planowanie wydatków/dochodów
 • Kontrolowanie kosztów i przychodów pojedynczych toków studiów
 • Jesteśmy w stanie zintegrować się z dowolnym systemem Finansowo-Księgowym
 • Obecnie jesteśmy zintegrowani między innymi z systemem ERP Egeria firmy Comarch oraz Symfonia firmy Saga
 • Obsługa płatności masowych (indywidualne konta do wpłat dla studentów)
 • Import wpłat z wyciągu z banku oraz automatyczna identyfikacja wpłat.
 • Wpłaty/wypłaty zewnętrzni kontrahenci
 • Wczytywanie do systemu prac dyplomowych zapisanych w każdym formacie
 • Automatyczne przesyłanie prac dyplomowych do Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD)
 • Pełna obsługa wniosków stypendialnych
 • Kontrola formalna wniosków
 • Korespondencja ze studentem
 • Automatyczne generowanie decyzji stypendialnych
 • Listy rankingowe
 • Ewidencja składników dochodu rodziny studenta oraz wyliczanie średniego dochodu
 • Generowanie list wypłat stypendium (listy podstawowe, listy dodatkowe)
 • Obsługa zwrotów stypendium
 • Integracja z systemem Finansowo-Księgowym uczelni (np. z systemem ERK Egeria firmy Comarch)
 • Generowanie plików do zaczytania do systemu Finansowo-Księgowego uczelni
 • Generowanie plików do zaczytania do systemu bankowego
 • Generowanie zestawień do GUS
elektroniczna legitymacja studencka
 • Aktywacja, przedłużanie legitymacji
 • Ewidencja legitymacji oraz naklejek
 • Generowanie numeru bibliotecznego
 • Integracja z systemami do drukowania legitymacji elektronicznej firm Unizeto oraz OPTeam
 • Aktywacja, przedłużanie legitymacji
 • Ewidencja legitymacji oraz naklejek
 • Generowanie numeru bibliotecznego
 • Integracja z systemami do drukowania legitymacji elektronicznej firm Unizeto oraz OPTeam

Copyright © 2017 ArCom